Havainnekuva / Illustration

Havainnekuva / Illustration

Are Park Pello Ykkönen – maailman ensimmäinen teollisen luokan aurinkovoimala napapiirin pohjoispuolella

Arctic Renewable Energy Oy vuokrannut ensimmäistä aurinkovoimalaansa varten Pellon kunnan pohjoisosasta Orajärven kylästä yli 15 hehtaaria maata entiseltä maanottoalueelta E8-tien vierestä.

Yrityksemme ensimmäisen arktisen aurinkovoimalan ARE Park Pello Ykkösen on määrä valmistua 2026. Tämä pilottiluonteinen yksikkö tulee olemaan maailman pohjoisin teollisen mittakaavan aurinkovoimala. Valittu entinen maanottoalue on monesta syystä taloudellisesti ideaali ja ekologisesti optimaalinen kohde ensimmäisen arktisen aurinkovoimalan rakentamiselle, sillä kyse on ns. joutomaasta, jonka maapohjalle on helppo sijoittaa aurinkovoimala.

Are Park Pello Ykkönen mahdollistaa uusien aurinkovoimateknologioiden innovatiivisen soveltamisen arktisilla alueilla. Tämän osaamisen kertymisen on tarkoitus mahdollista konseptien monistettavuus myöhemmin rakennettavissa merkittävästi suuremmissa aurinkovoimaloissamme.

Tavoitteenamme on myös kehittää ARE Park Pello Ykkösessä ns. hydridiulottuvuutta pientuulivoiman avulla: tarkoituksenamme on testata n. 10-20 kilowatin turbiineiden soveltuvuutta osana arktisia aurinkovoimaloita.