Kohti kestävää arktista aurinkovoimaa

Pellossa, Suomen ja Ruotsin rajalla Länsi-Lapissa sijaitsevan Arctic Renewable Energy Oy:n visio on tuottaa mahdollisimman ekologisesti ja kannattavasti vihreää sähköä ja vetyä Pohjois-Suomen ja -Ruotsin teollisuuden, liikenteen ja matkailun voimakkaasti kasvaviin tarpeisiin.

Yrityksen tavoitteena on luoda teollisen luokan aurinkovoimaloita suotuisasta mikroilmastosta ja hyvästä infrasta nauttivaan Tornionlaaksoon sekä läntiseen Suomeen. Yrityksen ensimmäisen ja pilottiluonteinen aurinkovoimalan ARE Park Pello Ykkösen on määrä valmistua vuonna 2026 Pellon Orajärven kylään entiselle maanottoalueelle E8-tien viereen. Tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla yrityksemme on tarkoitus rakennuttaa useita huomattavasti edellä mainittua merkittävämpiä aurinkovoimaloita, joissa käytetään arktisiin olosuhteisiin mukautettuja teknologioita.

Pidemmällä tähtäimellä, kun teknologian kehittyminen sen mahdollistaa, visiomme on kehittää myös aurinkovoimaloita, jotka tuottavat arktista vihreää vetyä suoraan valokatalyysilla. Aurinkovedyn tuottamista on ansioituneesti tutkinut mm. Oulun Yliopisto Pohjois-Suomessa.

Aurinkovoimalamme ovat mahdollisimman laajasti paikallisuutta kunnioittavia, paikallisia yhteisöjä tukevia ja ekologisesti kestäviä: esim. pyrimme välttämään metsien hakkaamista tai viljelymaan käyttöönottoa. 

MIKSI AURINKOVOIMAA ARKTISILLE ALUEILLE?

Energiaomavaraisuuden ja taistelun ilmastomuutosta vastaan lisäksi on lukuisia syitä panostaa arktiseen aurinkovoimaan. Alla muutamia:

  • Länsi-Lapissa on tuuli- ja vesivoiman ansiosta mainiot kantaverkot sekä hyvä muu infra.
  • Pohjois-Suomesta ja -Ruotsista löytyy voimakkaasti kasvava vihreän sähkön ja vedyn kysyntä mm. hiilidioksidivapaan teollisuuden, liikenteen ja matkailun buumin myötä. Esim. alueen innovatiivisen terästeollisuuden vihreän energian tarpeet ovat valtaisat.
  • Lapissa on tilaa, kohtuulliset maavuokrat sekä paikallisen väestön hyväksyntä aurinkovoimalle.
  • Aurinkovoimaloiden rakentaminen pohjoisessa on ekologista: täällä esim. ei juuri ole tarvetta hakata metsää tai poistaa käytöstä viljelymaita aurinkovoimaloiden tieltä.
  • Länsi-Lappi hyötyy keski-kesän yöttömästä yöstä ja Skandien vuoriston aiheuttamasta föhn-ilmiöstä, joka luo ainutlaatuisen mikroilmaston.
  • Uudet kaksipuoliset aurinkokennoteknologiat mahdollistavat lumesta heijastuvan säteily hyödyntämisen ja tekevät toiminnasta yhä kannattavampaa.
  • Lapin viileä ilmasto lisää aurinkopaneelien tehokkuutta.
  • Kun Suomessa ja Ruotsissa ei tuule, niin tarvitaan huima määrä muuta vihreää sähköä. Pohjoismaiden ilmastoon kuuluu se, että auringon paistaessa harvemmin on kovin tuulista ja kun tulee niin aurinko harvoin paistaa.